Детски спортен празник "Здравото дете e активно и щастливо дете'' 2023г. под мотото ,,Да върнем децата към спорта''

Детски спортен празник ,,Здравото дете e активно и щастливо дете'' 
2023г. под мотото ,,Да върнем децата към спорта'', се организира за 
поредна година. Основната идея на детският  спортен празник е  
насърчаване към системни спортни занимания и повишаване на спортната 
култура на децата от най- ранна възраст. В празника ще бъдат представени 
следните активности:  художествена гимнастика, спортни танци,  народни 
танци, йога, гимнастика, спортни игри и турнир по футбол за деца от 3 до 
12 години. Състезателния хъс и демонстрацията на придобитите умения на 
децата от цялата столица ще бъдат наблюдавани и оценявани от  много 
гости, както и популярни лица в сферата на активния начин на живот, 
балансираното хранене и спорта.

Празникът ще се проведе в гр. София, Национална Спортна Академия (НСА) 
"Васил Левски" на 14, 20 и 21 май 2023г. от 9.00ч. до 18.00ч. Тази 
година организирането на събитието ще бъде със съдействието на: 
Министерство на Физическото Възпитание и Спорта, Българска Федерация 
Спорт за Всички, Български Футболен Съюз, Боровец - Ден и Нощ - Вафли и 
Бисквити, Карамелени и медени вафли ''Нелис'',  Езиков център ''Бизи'', 
ХИТ Макс- Хипермаркет, Детски центрове Capella Play и Приключенски парк 
"КОКОЛАНДИЯ".

Други Блог