Икономически университет – Варна

В своята близо 100 годишна история Икономически университет – Варна е подготвил над 123 хиляди икономисти, в това число много чужди граждани от повече от 60 страни. Днес в университета се обучават над 11 000 български и чуждестранни студенти, подготвяни от 300 редовни преподаватели, от които над 120 са хабилитирани. Икономически университет – Варна е акредитирана образователна и научна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която  не спира да утвърждава своя авторитет.

Високата оценка (8,46) за институционална акредитация на Икономически университет – Варна, предоставена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на неговото заседание, проведено на 4 октомври 2012 г., е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със Закона за висшето образование. Срокът на валидност на акредитацията е 5 години и дава право на висшето училище да осъществява дейността си и да провежда обучение в рамките на определен институционален капацитет от 13 000 студенти и докторанти.

В ОКС "бакалавър" Икономически университет – Варна предлага избор между 22 акредитирани специалности от четири професионални направления: "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". В ОКС "магистър" учебният процес се реализира в 34 магистърски специалности в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. В Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна се осъществява обучение в ОКС "професионален бакалавър по туризъм" в 3 специалности.

Икономически университет – Варна подкрепя проекти за обмен на знания в образователната и изследователската работа с чуждестранни академични центрове. Поддържа международни контакти и развива сътрудничеството с близо 130 чуждестранни университета. Страна е в проекти по различни програми - ERASMUS+, CEEPUS, TEMPUS и др.

През годините до днес материалната база за обучение и изследователска дейност в Икономически университет – Варна непрекъснато се подновява и модернизира. Инвестициите ръководството оценява като необходима предпоставка за развитие в по-добра среда и за преподаватели, и за студенти.

ИУ-Варна е удостоен с приз "Сграда на годината - 2015" в категория "Сгради паметници на културата, музеи, храмове". Материалната база за обучение и научноизследователска дейност непрекъснато се модернизира. В двата учебни комплекса се използват 130 аудитории за обучение и изследователска дейност, а за да се осигури още по-добра работна среда, инвестициите в тази насока продължават и през настоящата година. Университетът разполага с просторни аудитории, нова Аула, конферентна зала, читалня, богата библиотека и модерен спортен комплекс. Компютърните зали, лабораториите и кабинетите са на разположение на студентите, както по време на упражненията, така и за самостоятелна подготовка.

През 2016 г. Икономически университет – Варна в навечерието на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост стана носител на четири престижни награди. Голямата награда "Варна" се присъди на варненския художник проф. Стоимен Стоилов за монументалните живописни творби,  създадени в класическото фоайе на Икономически университет – Варна. Колективът на Икономически университет – Варна стана носител на награда "Варна" в областта на културата - за мащабен проект и реставрация на старата класическа сграда на университета. Кметът на Община Варна господин Иван Портних официално връчи на проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на Икономически университет – Варна, най-високото отличие почетен знак "За заслуги към Варна" – златен. Проф. д-р Стефан Вачков от Икономически университет – Варна също спечели награда "Варна" в сферата на науката и висшето образование – за издаване на монографичното изследване: "Иновациите – новата нормалност в банкирането".

Библиотеката на Икономически университет – Варна е носител на наградата "Библиотека на годината 2011" на Българската библиотечно-информационна асоциация. Днес тя е една от най-модерните в страната с над 350 хиляди библиотечни единици и с осигурен абонамент за най-добрите информационни електронни бази и издания. Университетската библиотека е депозитар за всички издания на Световната банка от 1996 г. От 2007 г. е одобрена за Европейски документационен център като получава и предоставя за ползване издания на Европейската комисия.

Библиотеката отговаря на съвременните изисквания и очаквания за модернистичност. Разполага с роботизиран скенер за дигитализация на библиотечния фонд с капацитет 1600 страници за час, автомат за връщане на книги, който позволява внедряването на денонощна система за връщане на книги, като за целта потребителят разполага със специална карта. Осигурен е компютърен терминал за хора с нарушено зрение, оборудван с устройство за сканиране и четене на материали, и със синтезатор за реч.

Спортният комплекс на Икономически университет – Варна разполага с пет зали: голяма зала за волейбол и баскетбол; комбинирана зала за волейбол и гимнастика, в която се подготвя и хореография за студентско участие в различни концертни прояви; малка тренировъчна баскетболна зала; зала за тенис на маса и фитнес зала.

Учредяването на Студентски спортен клуб в Икономически университет – Варна подпомага реализирането на амбицията за членство в Национална баскетболна лига. Поставената цел е университетът да се превърне в ядро на баскетболната школа във Варна, следвайки опита и практиката в редица други страни, в които баскетболът е утвърден академичен спорт.

Икономически университет – Варна организира и предлага на своите студенти богат културен календар, включващ събития свързани с театъра, музиката, киното и танците в новата и модерна Аула изградена през 2011 г.

Икономически университет – Варна има минало, с което се гордее и бъдеще, с което продължава да се утвърждава сред университетите в Европа: високо качество в обучението; квалифицирани и компетентни преподаватели; учебна документация, хармонизирана с европейското образователно пространство с отразени в нея нови знания и бизнес практики.

Да следваш в Икономически университет – Варна е избор на качествено обучение, световно призната диплома и успешна подготовка за добра реализация!

 

Специалности – Икономически Университет Варна:

 

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на търговията
 • Бизнес икономика
 • Икономика на строителството
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Индустриален бизнес
 • Логистика
 • Аграрен бизнес
 • Бизнес информационни системи
 • Стокознание
 • Статистика и иконометрия
 • Мениджмънт
 • Туризъм
 • Информатика
 • Международен бизнес с преподаване на английски език
 • Международен туризъм” с преподаване на руски език
 • Публична администрация

Контакти:

Основна сграда
на Икономически университет - Варна

9002 Варна
бул. "Княз Борис I" № 77
Тел. 052 643360
Факс 052 643365

 

Учебен и научноизследователски блок № 2

(Втори корпус на ИУ-Варна)

9010 Варна
ул. "Евлоги Георгиев" № 24
Тел. 052 830822
Мобилен тел. 0884 688380
Официален сайт: http://www.ue-varna.bg
Нагоре