АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПЛОВДИВ

Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив започва своето съществуване през 1964 година като Филиал на тогавашната Българска държавна консерватория в София. В основата на тази инициатива стои именитият български музикант и енергичен пловдивски културен деятел професор Асен Диамандиев. Сериозна заслуга за осъществяването на идеята имат и тогавашните ректори на Българската държавна консерватория, професор Владимир Аврамови професор Александър Нейнски.

През 1972 година Филиалът се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт. По това време стартира и обучението по музикално-фолклорни специалности, с което мисията на новото висше училище придобива уникален характер. За негов първи ректор е избран професор Асен Диамандиев.

През 1975 година започва обучение и по хореографски специалности, което закономерно довежда през 1995 година до ново преименуване на висшето училище - този път в Академия за музикално и танцово изкуство. Скоро след това започва обучение и по специалности от областта на изобразителните изкуства. Това напълно естествено оформя сегашния облик на Академията като Академия по изкуствата.

АМТИИ е едно от четирите висши учулища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение.

Досега в Академията са се дипломирали хиляди студенти в широк кръг специалности както от пъстрата палитра на различните изкуства, така и от сферата на педагогиката на обучение по тях. Студентите се обучават от ярки личности, известни и утвърдени творци и учени. Те са и най-верните съмишленици на младите таланти, които градят своето бъдеще тук.

През 2013 година АМТИИ получи поредната високо оценена 6-годишна институционална акредитация. Издаваните дипломи се признават навсякъде по света. Широкият спектър на сътрудничество с висши училища и авторитетни български и чуждестранни институции по изкуствата дава много възможности за всестранниизяви и успешна професионална реализация и кариерно развитие.

Ректори на АМТИИ през годините са:
проф. Асен Диамандиев (1972-1979)
професор Недялчо Тодоров (1979-1983);
професор Георги Кънев (1983-1989); 
професор Иван Спасов (1989-1996);
професор Георги Кънев (1997-1999); 
професор Анастас Славчев (1999-2008);
доц. д-р Василка Йончева (2008-2011).

През декември 2011 година за Ректор на АМТИИ бе избран проф. Милчо Василев.

МИСИЯ, Цели и задачи на АМТИИ:

По традиция своящите пред Академията цели и задачи намират своя концентриран израз в регулярно поставяните на разглеждане от колективните органи на управление мандатни програми на академичните ръководства.Документални свидетелства за формирането и осъществяването на мисията, целите и задачите на Академията.Академичното ръководство, което бе избрано през 2008 г. обяви и подложи на обсъждане и гласуване Мандатна си програма. Водеща постановка в нея бе: “ Поддържане възходящото развитие на Академията като висше училище по изкуствата, вписано трайно в Европейската система за висше образование, и в частност – в Европейската мрежа на висшите училища по изкуствата”.

 

Специалности

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 • Балетно изкуство (балетна педагогика)
 • Българска народна хореография
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Графичен дизайн и фотография
 • Църковна живопис
 • Сценография
 • Дизайн на облеклото

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
(след завършено средно образование)

 • Дирижиране (хорово и оркестрово)
 • Дирижиране на народни състави
 • Композиция
 • Музикознание (Етномузикознание, Теоретично музикознание, Историческо
 • музикознание, Музикална естетика))

ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”
(след придобита степен “Бакалавър”)

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 • Дирижиране (хорово и оркестрово)
 • Дирижиране на народни състави
 • Композиция
 • Музикознание (Етномузикознание, Теоретично музикознание, Историческо
 • музикознание, Музикална естетика)
 • Православна църковна музика
 • (Византийско църковно пеене или Дирижиране на църковен хор)
 • Тонрежисура
 • Медийно музикално редакторство
 • Музикално-сценична режисура
 • Балетно изкуство (балетна педагогика или балетна режисура)
 • Българска народна хореография
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Графика
 • Графичен дизайн
 • Фотография
 • Живопис
 • Църковна живопис
 • Сценография
 • Скулптура
 • Костюм и мода
 • Мултимедия и виртуална реалност
 • Артмениджмънт
 • PR на арторганизации

 

 

Контакти:

ул. "Тодор Самодумов" №2
п.к. 783
4000 Пловдив


тел.: (032) 601 441,
факс: 032 632 467

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Нагоре