ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.

Създаден през 1991 година, с решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище. Той организира редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор".

През 2001 г. получава първата си институционална акредитация за срок от 5 години. На 27.07.2006 г. ВСУ "Черноризец Храбър" получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България с максимална оценка "Много добър" за срок от 6 години. През 2013 г. университетът отново е институционално акредитиран от НАОА за максималния 6-годишен период с една от най-високите оценки в страната.

Високата акредитационна оценка, престижните знаци на Европейската комисия за качество на образователния процес - DS Label, за прилагането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити - ECTS Label и за постижения в областта на научните изследвания – HR Logo, са доказателство, че Варненският свободен университет е конкурентен в европейското и световното образователно пространство.

Повече от 20 години един от първите частни университет в България следва мисията си да бъде социално отговорен субект на гражданското общество, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация. По време на обучението си те имат възможност да участват в различни програми за академичен обмен, учебни практики, стажове и тренинги. Преподаватели и студенти участват в проектите по програмите "Темпус", "Еразмус", "Леонардо" и други изследователски и образователни програми на Европейския съюз. Ние вярваме, че опитът, придобит при участието в нашите програми, е безценното предимство на нашите възпитаници при тяхната професионална реализация.

ВСУ "Черноризец Храбър" се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.

КОНТАКТИ

Кандидатстудентски прием:
тел.: 052/355-106; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Експерт "Връзки с обществеността":
Десислава Тончева
тел.: 052/359-643; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Студентски съвет:
тел.: 052/359-622; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Фронт офис:
Сектор "Студенти"
тел.: 052/359-625; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Сектор "Магистърски програми"
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
тел.: 052/359-525, 052/359-640; 

Сектор "Дипломиране и сертифициране"
тел.: 052/359-639; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Университетски център за подготовка на докторанти:
тел.: 052/359-609; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Факултет "Международна икономика и администрация":
Административен секретар: Красимира Манасиева
тел.: 052/359-564; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Юридически факултет:
Административен секретар: Милена Иванова
тел.: 052/359-555; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Архитектурен факултет:
Административен секретар: инж. Десислава Дерибеева
тел.: 052/359-591; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Дистанционно обучение:
Инспектор: Тихомир Колев
Технически организатор: Росица Пеева
тел.: 052/359-631; мобилен тел.: 0878-350-134 ; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Департамент "Чуждоезиково обучение":
Технически сътрудник: инж. Благомира Табакова
тел.: 052/359-593; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Руски център:
Технически организатор: Мариела Желязкова 
тел.: 052/359-636; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Допълнителна информация 

Филиал Смолян:
Директор: д-р Анелия Пържанова
тел.: +359 301 67 762; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Невена Попова
тел.: 0301/67-761; email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Адрес:

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Намира се в
к.к. ЧайкаВарнаБългария9007,.
Телефон: 052/355-106 
Нагоре