МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование Висш медицински институт – Плевен. С Решение на 39-то Народно събрание от 02.09.2004 г. е преобразуван в Медицински университет – Плевен.

Понастоящем МУ-Плевен е университет с три факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве” и Факултет „Здравни грижи”. В структурата на висшето училище влизат и Медицинският колеж и Департаментът за езиково и специализирано обучение.

Университетът провежда обучение по 11 специалности в 4 професионални направления – медицина, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. С висококвалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, реновиран спортен комплекс, две студентски общежития, модерна медицинска библиотека, собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище.

Медицински университет – Плевен обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база, ползва университетска болница с над 1100 легла, с голям брой специализирани клиники и изследователски център с модерно оборудване. Клиничната база за обучение на студенти, докторанти и лекари-специализанти е университетската болница - УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, с разгърнати всички медицински специалности, с мощни диагностични звена, оборудвани с конвенционална апаратура и авангардни технологии. В Онкологичния център е инсталирана роботизираната система „Да Винчи ” за роботизирана хирургия и хирургия от разстояние.

Емблема на университета е откритият през 2007 г. Учебен телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, който е уникален и единствен по рода си на Балканския полуостров и за Източна Европа. В него се провежда обучение по високо специализирани дейности в медицината и роботизирана хирургия. За целта се използва виртуален ендотренажор – система за обучение по ендоскопска хирургия в реално време. Чрез аудиовизуална конферентна мрежа в аудиториите на центъра се осъществява връзка между оператора по време на хирургическата интервенция, конферентните и експерименталните операционни зали, както и центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина. Днес Медицински университет - Плевен е с водещи позиции на съвременен образователен и научноизследователски център с приоритет в развитието на телемедицината и въвеждането на авангардните технологии в обучението и клиничната практика.

Специалности

 1. „Медицина” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Магистър”;
 2. „Управление на здравните грижи“ – задочно обучение, държавна поръчка, ОКС
 3. „Магистър”;
 4. „Управление на здравните грижи” – задочно платено обучение, ОКС
 5. „Магистър”;
 6. „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочно и дистанционно платено обучение, ОКС „Магистър”;
 7. „Управление на здравните грижи” – редовно и задочно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;
 8. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;
 9. „Опазване и контрол на общественото здраве” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;
 10. „Медицинска сестра” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;
 11. „Акушерка” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС „Бакалавър”;
 12. „Медицински лаборант” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС
 13. „Професионален бакалавър”;
 14. „Рентгенов лаборант” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС
 15. „Професионален бакалавър”;
 16. „Социални дейности” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС
 17. „Професионален бакалавър”;
 18. „Помощник-фармацевт” – редовно обучение, държавна поръчка, ОКС
 19. „Професионален бакалавър”

Правилник за прием на студенти
График за прием на документи, изпити, класиране и записване – редовна сесия 
Заболявания, при които не се препоръчва кандидатстване в МУ-Плевен

 

Адреси, телефони и електронна поща

България - 5800 Плевен 
ул. "Св. Климент Охридски" 1 

Факс: 064 801 603 

Телефон на Ректората: 064 884 101

 

Нагоре