Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

Колежът по туризъм в Бургас е основно звено в структурата на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Открит е на 01.10.1967 г. Мисията на Колежа е подготовка на специалисти за туристическата индустрия в ОКС “Професионален бакалавър”. В настоящия момент се обучават 680 студенти.

В Колежа по туризъм се осъществява учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност. Oбучението се извършва в две специалности:
• “Организация и управление на туристическото обслужване” – редовно обучение - учебен план;
• “Организация и управление на хотел и ресторант” – редовно обучение- учебен план и задочно обучение - учебен план

Срокът за обучението по специалностите в Колежа по туризъм е шест семестъра за редовно обучение и седем семестъра за задочно обучение.

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалност „Организация и управление на туристическото обслужване” включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на туризма, посредническите дейности, пътническия транспорт, както и солидни езикови знания. В резултат на придобитите знания, завършилите тази специалност могат да се реализират като:
• Мениджъри и функционални специалисти в посредническите дейности на туризма;
• Туроператори и туристически агенти;
• Представители на туристически фирми;
• Екскурзоводи в страната и в чужбина;
• Аниматори, обменители и др.

Програмата за обучение по специалност “Организация и управление на хотел и ресторант” включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и професионална подготовка в областта на хотелиерството и ресторантъорството в туризма и много добра езикова подготовка. Завършилите придобиват знания, в резултат на което могат да се реализират като:
• Мениджъри и функционални специалисти в хотели и ресторанти от всички категории;
• Функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
• Фронт офис мениджъри.

Колежът по туризъм разполага със съвременна материална база, в която се осъществява теоретичното и практическо обучение на студентите. Тя включва учебен корпус, хотел „Парк”, ресторант „Рубаят ди Маре” и кафе-сладкарница „Колежа”. В учебния корпус са разположени 39 учебни зали:

  • Лекционни зали - 3 броя:
  • Зали за семинарни занятия – 27 броя:
  • Специализирани учебни кабинети (9 броя) по дисциплините: “Технология на кулинарната продукция”, “Кетърингови системи”, “Традиции и кулинарно изкуство”, „Стокознание”, “Обслужване в ЗХР”, “Комбинирани тематични занятия”, „Обслужване в ЗХР”, “Барманство”, “Сомелиерство”, по чуждоезиково обучение и “Информатика”;
  • Конферентна зала;
  • Библиотека;
  • Спортна база;
  • Социално-битова база.

Академичният състав на Колежа по туризъм се състои от 20 преподаватели, разпределени, според научната специалност, в две катедри:
1. Катедра “Икономика и управление на туристическото обслужване”.
2. Катедра “Организация и технология на туристическото обслужване”.

На територията на Колежа е разположен и Департамент по езиково обучение, който осъществява чуждоезиковата подготовка на студентите по английски, немски, френски, руски, полски и чешки езици.

В Колежа се развива интензивна научно-изследователска дейност, резултатите от която се регистрират чрез обширна публикационна дейност на преподавателите и участие в български и международни научни конференции.

В процеса на своето развитие Колежът по туризъм участва в международни академични проекти, съвместно с университети във Великобритания, проекти по Програма “ФАР”, Пилотен международен проект по Програма “Леонардо да Винчи” и др.

Колежът по туризъм е носител на отличия от национални кулинарни конкурси, което доказва високото ниво на теоретичната и практическата подготовка на студентите.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:

Директор: проф. дин Диана Радойнова
Тел.: (056) 716 956; 0885 630 098          
Факс: +359 56 813 761
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Учебен отдел:
Т.Черкезова  -  (056) 703 989; 813 291; 0886 680 053
В. Лулева  - (056) 716 804;  0887 668 850

Нагоре